Συνολικές προβολές σελίδας

Τετάρτη, 12 Δεκεμβρίου 2007

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ:
Προβλήματα στην Προστατευόμενη Περιοχή του Καλλίδρομου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ

Προς τον
Υφυπουργό ΠΕΧΩΔΕ
κ. Σ. Καλογιάννη
Αμαλιάδος 17
Αθήνα

Αθήνα, 31 Ιανουαρίου 2007

Θέμα: Προβλήματα στην Προστατευόμενη Περιοχή του Καλλίδρομου
(νομός Φθιώτιδος).

Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,

Η Ελληνική Εταιρία Προστασίας της Φύσης έχει ασχοληθεί από παλιά με τα ζητήματα που άπτονται της προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος του Καλλίδρομου. Έχουμε διαπιστώσει κατ' επανάληψη ότι πρόκειται για μία περιοχή που διαθέτει ιδιαίτερα σημαντικό φυσικό περιβάλλον. Σημαντική είναι και η αισθητική αξία που παρουσιάζουν τα τοπία του Καλλίδρομου (ορεινά, δασικά, ημιορεινά, αγροτικά, χαράδρες κ.λ.π.), γι' αυτό και η ευρύτερη περιοχή έχει χαρακτηρισθεί ως Τοπίο Ιδιαιτέρου Φυσικού Κάλλους.

Το μεγαλύτερο μέρος του βουνού αυτού, έχει ενταχθεί στον Εθνικό Κατάλογο των περιοχών του Ευρωπαϊκού Δικτύου Natura 2000, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 92/43, με τον κωδικό GR 2440006. Στο βουνό αυτό απαντώνται πολλά σπάνια και ενδημικά είδη φυτών, ενώ σημαντική είναι και η πανίδα του, καθώς περιλαμβάνει αρκετά απειλούμενα και προστατευόμενα είδη.

Πρόσφατα πληροφορηθήκαμε την έγκριση των περιβαλλοντικών όρων της διαπλάτυνσης και ασφαλτόστρωσης του δασικού δρόμου που οδηγεί από το Ελευθεροχώρι προς τις ορεινές λίμνες του Καλλίδρομου.

Το έργο αυτό, με τις εκσκαφές και την κοπή των δέντρων, θα τραυματίσει και θα αλλοιώσει την εικόνα του ευαίσθητο τοπίου του βουνού αυτού. Η δημιουργία ενός τέτοιου μεγάλου και ασφαλτοστρωμένου δρόμου θα έχει ως αποτέλεσμα την περιβαλλοντική υποβάθμιση του φυσικού περιβάλλοντος της ευρύτερης περιοχής. Επίσης θα προκαλέσει σοβαρές άμεσες και έμμεσες βλάβες σε σημαντικό αριθμό οικοτόπων, καθώς και στους πληθυσμούς ειδών που προστατεύονται από την εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία.

Ως εκ τούτου, θεωρούμε ότι στην προκειμένη περίπτωση, έχουμε κάθε λόγο να συστρατευτούμε με όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς οι οποίοι αντιτίθενται σε κάθε καταστροφική ενέργεια όπως αυτή που επαπειλείται στον υπόψη χώρο.

Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,
Σας καλούμε να αποτρέψετε την καταστροφή αυτή και να υποστηρίξετε ενεργά τη διαφύλαξη του περιβάλλοντος του Καλλίδρομου.

Παραμένουμε στη διάθεσή σας, για κάθε σχετική πληροφορία ή διευκρίνιση, επιθυμώντας να συνεισφέρουμε εποικοδομητικά στα ζητήματα της προστασίας του περιβάλλοντος.

Με εκτίμηση,
Εκ μέρους της Ελληνικής Εταιρίας Προστασίας της Φύσης,
Μάκης Απέργης, Γενικός Γραμματέας
Μαρτίνος Γκαίτλιχ, Υπεύθυνος Περιβαλλοντικών Παρεμβάσεων

Δεν υπάρχουν σχόλια: